<-- -->
PL| ENG|

Formularz rejestracji wstępnej

Wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego jest pierwszym etapem rejestracji.
Po otrzymaniu danych z formularza, skontaktujemy się z Państwem, w celu ustalenia szczegółów.

Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *
Numer telefonu *
E-mail *
Nazwa firmy *
Adres firmy *
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Wielkość przedsiębiorstwa*
Rodzaj szkolenia *
Ilość osób
Oświadczam, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie i świadomie w celu realizacji usługi szkoleniowej przez RENEX EEC ( art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych RENEX EEC określoną w art. 13 lub 14 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RENEX EEC zwanymi Administratorem Danych Osobowych do przesyłania drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres aktualną ofertę, informację o wprowadzanych na rynek produktach, usługach, promocjach, organizowanych szkoleniach (cele marketingowe) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RENEX EEC zwanym Administratorem Danych Osobowych do wykonywania połączeń telefonicznych na podany przeze mnie numer telefonu przedstawienia aktualnej oferty, informacji o wprowadzanych na rynek produktach, usługach, promocjach, organizowanych szkoleniach (cele marketingowe) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RENEX EEC zwanym Administratorem Danych Osobowych do przesyłania drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail newslettera zawierającego aktualną ofertę, informację o wprowadzanych na rynek produktach, usługach, promocjach, organizowanych szkoleniach ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
(*) pola wymagane