Szkolenie RTC-08

Szkolenie RTC-08

Rejestracja na szkolenia Katalog szkoleń IPC
Zapytaj o szkolenie

Cel szkolenia

 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie montażu i demontażu elementów BGA/CSP, a także zapoznanie się z metodami regeneracji wyprowadzeń oraz kontroli jakości połączeń komponentów. Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowiązujący standard IPC-7711 i IPC-7095.

Czas trwania

 • Liczba godzin: 16

Program szkolenia

 • BHP na stanowisku pracy
 • Zabezpieczenia przed ESD
 • Typy i rodzaje obudów komponentów BGA/CSP
 • Montaż i demontaż z użyciem systemów pozycjonowania optycznegozgodnie z IPC-7711
 • Sposoby inspekcji i właściwej interpretacji dokumentacji rentgenowskiejzgodnie zIPC-7095
 • Techniki regeneracji wyprowadzeń w komponentach BGA/CSP
 • Zajęcia praktyczne
 • Egzamin teoretyczno-praktyczny

Szkolenie przeznaczone jest dla osób

 • Bezpośrednio zajmujących się montażem i demontażem komponentów BGA/CSP z uwzględnieniem kontroli jakości montażu

Korzyści dla uczestników

 • Pozyskają najnowszą wiedzę na temat montażu i demontażu komponentów BGA/CSP i stosowanych sposobów inspekcji po montażu, z uwzględnieniem obowiązujących międzynarodowych standardów
 • Uzyskają imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Uzyskają imienny certyfikat MEN