Szkolenie RTC-01 dla koordynatorów

Szkolenie RTC-01 dla koordynatorów

Rejestracja na szkolenia Katalog szkoleń IPC
Zapytaj o szkolenie

Cel szkolenia

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna niezbędna na stanowisku koordynatora ESD. Zajęcia realizowane w oparciu o materiały szkoleniowe IPC, normy PN-EN 61340-5-1, PN-EN 61340-5-2 oraz ANSI/ESD S.20.20-2007.

Czas trwania

 • Liczba godzin: 16

Program szkolenia

 • Podstawowe informacje o wyładowaniach elektrostatycznych (ang. ESD) i przepięciach elektrycznych (ang. EOS)
 • Teoria mechanizmów elektryzacji
 • Elementy wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ang. ESDS)
 • Środki ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi
 • Wymagania dotyczące tworzenia i użytkowania stref zabezpieczonych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ang. EPA)
 • Wysokie napięcie w strefie EPA
 • Odpowiedzialność pracowników za stosowanie środków ochrony
 • Rola Koordynator ESD
 • Szkolenia personelu
 • Materiały szkoleniowe i instruktażowe IPC
 • Omówienie wymagań dotyczących przeprowadzania audytów stref EPA
 • Tworzenie raportów zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi
 • Dokonywanie pomiarów i redagowanie sprawozdań
 • Egzamin teoretyczno-praktyczny

Szkolenie przeznaczone jest dla osób

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób sprawujących kontrole w strefach EPA, audytorów ESD, pracowników przedsiębiorstw działających w branży elektronicznej.

Korzyści dla uczestników

 • Pozyskają wiedzę na temat wymogów związanych z zabezpieczeniem przed elektrycznością statyczną, niezbędną na stanowisku Koordynatora ESD
 • Pozyskają wiedzę na temat przeprowadzaniaauditów stref EPAi tworzenia raportów
 • Otrzymają podręcznik dydaktyczny
 • Uzyskają imienny, międzynarodowycertyfikat IPC
 • Uzyskają imienny certyfikat MEN