Szkolenie IPC-J-STD-001-CIT dla trenerów

Szkolenie IPC-J-STD-001-CIT dla trenerów

Rejestracja na szkolenia Katalog szkoleń IPC
Zapytaj o szkolenie

Cel szkolenia

 • Zdobycie wiedzy związanej z wymaganiami dotyczącymi procesu lutowania, jakości montażu komponentów przewlekanych, powierzchniowych oraz przewodów i kabli wg standardu IPC J-STD-001
 • Uzyskanie uprawnień Certyfikowanego Trenera IPC umożliwiających prowadzenie szkoleń dla Certyfikowanych Specjalistów IPC

Czas trwania

 • Liczba godzin: 48

Program szkolenia

 • Polityka i procedury IPC
 • Rola i odpowiedzialność trenera
 • Klasy produktów i stany dopuszczalności wg IPC
 • Dokumenty stosowane w IPC J-STD-001
 • Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa, sprzętu, materiałów i wyładowań elektrostatycznych
 • Wymagania dotyczące ułożenia i lutowania przewodów
 • Wymagania dotyczące technologii montażu przewlekanego
 • Wymagania dotyczące technologii montażu powierzchniowego
 • Kryteria dopuszczenia połączeń lutowanych
 • Wymagania procesowe dotyczące czyszczenia pakietów elektronicznych
 • Wymagania dla płyt drukowanych
 • Wymagania dla warstw pokrywających
 • Zapewnienie jakości produktu: metody testowe, stosowanie statystycznego procesu kontroli
 • Naprawa i modyfikacja
 • Opracowywanie planów zajęć
 • Prezentacja umiejętności przyszłych trenerów
 • Egzamin teoretyczno-praktyczny

Szkolenie przeznaczone jest dla osób

 • Bezpośrednio zajmujących się kontrolą jakości montażu układów elektronicznych wykonanych w technologii PTH i SMT
 • Bezpośrednio zajmujących się kontrolą połączeń wykonanych z wykorzystaniem przewodów i kabli
 • Inżynierów procesu
 • Odpowiedzialnych za szkolenia pracowników zajmujących się montażem lub kontrolą jakości układów elektronicznych
 • Odpowiedzialnych za szkolenia pracowników zajmujących się montażem lub kontrolą połączeń wykonanych z wykorzystaniem przewodów i kabli

Korzyści dla uczestników

 • Wiedza na temat obowiązujących międzynarodowych standardów montażu elementów przewlekanych, powierzchniowych oraz przewodów i kabli,
 • Otrzymają podręcznik z materiałem dydaktycznym
 • Posiądą umiejętności kontroli jakość wykonania pakietów elektronicznych oraz połączeń wykonanych z wykorzystaniem przewodów i kabli
 • Uzyskają uprawnienia do szkolenia Certyfikowanych Specjalistów IPC na potrzeby własnej firmy
 • Uczestnicy otrzymają:
  • normę IPC-J-STD-001, IPC-J-STD-001 CIT Student Handbook,
  • najnowszą rewizję dokumentów IPC-J-STD-002, 003, 004, 005, 006
  • IPC Handbook-001
  • IPC-9191
  • instrukcję trenerską do prowadzenia szkoleń dla CIS
  • imienny certyfikat Certified IPC Trainer
  • zestaw testów egzaminacyjnych
  • płytę CD zawierającą; prezentacje, ankiety odpowiedzi, formularze oceny i raporty
  • imienny certyfikat MEN