<-- -->
PL| ENG|

Szkolenia

> Szkolenie RTC-07 - Naprawa i regeneracja płytek drukowanych
Szkolenie RTC-07 - Naprawa i regeneracja płytek drukowanych
Naprawa i regeneracja płytek drukowanych
Cel szkolenia
 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do napraw płytek drukowanych (laminatu, metalizacji otworów, ścieżek i punktów lutowniczych). Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowiązujący standard napraw IPC-7721

Czas trwania

 • Liczba godzin: 24

Program szkolenia

 • BHP na stanowisku pracy
 • Zabezpieczenia przed ESD
 • Technologia produkcji obwodów drukowanych
 • Typy i budowa płytek drukowanych
 • Techniki napraw uszkodzonych płytek drukowanych: laminatów, metalizacji otworów, ścieżek, punktów lutowniczych, złącz krawędziowych; montaż przewodów połączeniowych,
 • Zajęcia praktyczne
 • Egzamin teoretyczno-praktyczny

Szkolenie przeznaczone jest dla osób

 • Bezpośrednio zajmujących się naprawami płyt drukowanych, które ukończyły szkolenie RTC/06

Korzyści dla uczestników

 • Pozyskają wiedzę na temat wymogów związanych z dokonywaniem napraw płytek drukowanych z uwzględnieniem obowiązujących międzynarodowych standardów
 • Uzyskają imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Uzyskają certyfikat MEN