<-- -->
PL| ENG|

Szkolenia

> Szkolenie RTC-03
Szkolenie RTC-03
Lutowanie ręczne w technologii powierzchniowej (SMT)
Cel szkolenia
 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie montażu komponentów w technologii powierzchniowej (SMT). Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowiązujący standard montażu IPC-A-610.

Czas trwania

 • Liczba godzin: 16

Program szkolenia

 • BHP na stanowisku pracy
 • Zabezpieczenia przed ESD
 • Obsługa stacji lutowniczych
 • Podstawy lutowania
 • Rola oraz właściwości lutowia i topników
 • Typy i budowa płytek drukowanych
 • Identyfikacja komponentów w technologii powierzchniowej
 • Standard IPC-A-610 w zakresie montażu komponentów powierzchniowych
 • Zajęcia praktyczne
 • Egzamin teoretyczno-praktyczny

Szkolenie przeznaczone jest dla osób

 • Bezpośrednio zajmujących się montażem lub kontrolą płytek drukowanych wykonanych w technologii powierzchniowej.

Korzyści dla uczestników

 • Pozyskają najnowszą wiedzę na temat montażu obwodów drukowanych wykonanychw technologii powierzchniowej, z uwzględnieniem obowiązujących międzynarodowych standardów
 • Otrzymają podręcznik z materiałem dydaktycznym
 • Uzyskają imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Uzyskają imienny certyfikat MEN