• RENEX EEC • Szkolenia IPC dla elektroników, międzynarodowe certyfikaty IPC •
Szkolenia dla elektroników
Język: Polski Język: Angielski Język: Rosyjski Język: Chiński Język: Hungary
Szkolenia dla elektroników
Szkolenia dla elektroników

SZKOLENIE IPC-A-610E-REF

IPC-A-610E-REF
IPC-A-610E-REF Zapytaj o szkolenie

REFUNDACJA SZKOLEŃ


Istnieje szereg programów pomocowych skierowanych
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Istotne korzyści występują zwłaszcza
w przypadku zatrudniania nowych
pracowników:
 • bezpłatne szkolenie
  dla osób nowozatrudnianych bezrobotnych
 • personel przygotowany
  do pracy z zachowaniem wysokich standardów jakościowych już od pierwszego dnia pracy
 • brak okresu przejściowego, który zwykle potrzebny
  jest nowym pracownikom, aby zaaklimatyzowali
  się w nowym miejscu pracy.
W przypadku zdecydowania się
na udział w jednym
z organizowanych przez RENEX szkoleń firma pomaga w uzyskaniu refundacji.
 
IPC-A-610E CIS - Standard jakości montażu układów elektronicznych

 

SESJE SZKOLENIOWE Z WYKAZEM NIEKTÓRYCH, 
ISTOTNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ:

Wstęp:

 • Przedstawienie programu szkolenia
 • Przedstawienie trenerów i uczestników
 • Zasady panujące podczas szkolenia (kontrakt)
 • Zapoznanie uczestników szkolenia 
1. Instytucje zajmujące się standaryzacją branży elektronicznej
 • Kiedy i gdzie powstały?
 • Jaki przyświeca im cel?
 • Możliwości przystąpienia do organizacji standaryzujących?
 • Zadania członków organizacji standaryzujących
2. Terminy i definicje występujące we współczesnych standardach elektronicznych
 • Klasy produktów
 • Klasyfikacja połączeń elektronicznych
 • Konstrukcje specjalistyczne
 • Metodologie inspekcji
 • Narzędzia powiększające i oświetlenie
3. Obsługiwanie Zespołów Elektronicznych 
 • Podstawowe zasady BHP obowiązujące na stanowisku pracy
 • Definicja wyładowania elektrostatycznego i przepięcia elektrycznego
 • Zapobieganie wyładowaniu elektrostatycznemu i przepięciu elektrycznemu
 • Bezpieczna stacja robocza pod kątem wyładowań elektrostatycznych
 • Uszkodzenia fizyczne zespołów elektronicznych
 • Zanieczyszczenia zespołów elektronicznych
 • Obsługiwanie zespołów elektronicznych po lutowaniu 
 • Zajęcia praktyczne - tworzenie strefy zabezpieczonej 
  przed wyładowaniami elektrostatycznymi
4. Montaż Mechaniczny
 • Definicja montażu mechanicznego
 • Montaż z wykorzystaniem łączników i zatrzasków
 • Kołki złącza
 • Metody zabezpieczania wiązek przewodów w połączeniach elektronicznych
 • Trasowanie wiązek przewodów w połączeniach elektronicznych
5. Lutowanie
 • Wymagania dotyczące dopuszczenia połączeń lutowanych
 • Różnice w tradycyjnym lutowaniu wykorzystującym stopy cynowo-ołowiowe, a lutowaniem bezołowiowym
 • Cechy charakterystyczne połączeń wykonanych stopami bezołowiowymi
 • Anomalie lutowania:
  • Odsłonięty metal bazowy 
  • Otwory/pęcherze 
  • Rozpływ pasty lutowniczej 
  • Brak zwilżenia 
  • Wtórny brak zwilżenia 
  • Nadmiar lutowia 
  • Kulki/rozpryski lutowia 
  • Zmostkowanie 
  • Nitki/rozbryzgi lutowia 
  • Przerwane lutowie 
  • Popękane lutowie 
  • Szpic lutowia 
  • Bezołowiowe - podniesione wypełnienie
  • Naderwanie/kurczenie otworu
 • Produkty elektroniczne pracujące z wysokim napięciem
 • Zajęcia warsztatowe - ocena połączeń elektronicznych wykonanych stopami tradycyjnymi i bezołowiowymi
6. Połączenia przewodów w konfiguracji z różnego rodzaju terminalami
 • Zacisk krawędziowy
 • Elementy kształtowane
  • kryza walcowana 
  • kryza szerokokloszowa 
  • kontrolowane rozszczepienie 
  • zakończenia 
   • wieżyczka 
   • rozwidlone
   • kubełkowe,
   • haczykowe 
   • zatopione w miejscu
 • Przygotowanie przewodu/wyprowadzenia komponentu - pobielanie
 • Kształtowanie wyprowadzeń komponentów - zastosowanie zagięć odprężających
 • Pozycjonowanie wyprowadzenia/przewodu
 • Izolacja przewodu - wymagania podstawowe
 • Uszkodzenia izolacji i żył przewodu przed i po lutowanie - wymagania podstawowe
 • Lutowanie przewodów w konfiguracji z różnymi terminalami
 • Zajęcia praktyczne z oceny połączeń lutowanych
7. Montaż komponentów elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej:
 • Montaż komponentu - orientacja pozioma i pionowa
 • Montaż komponentu - formowanie wyprowadzeń - zagięcia odprężające
 • Montaż komponentu - formowanie wyprowadzeń - uszkodzenia
 • Montaż komponentu - wyprowadzenia krzyżujące się z przewodnikami
 • Montaż komponentu - urządzenia DIP/SIP i gniazda
 • Montaż komponentu - wyprowadzenia radialne - pionowe
 • Montaż komponentu - wyprowadzenia radialne - poziome
 • Radiatory
 • Izolatory i związki termiczne
 • Zabezpieczenie elementu - łączenie klejem - elementy podniesione i nie podniesione
 • Otwory nie metalizowane - wymagania ogólne
 • Otwory metalizowane - wymagania ogólne
 • Przewody połączeniowe - wymagania ogólne
8. Montaż komponentów elektronicznych wykonanych w technologii powierzchniowej:
 • Montaż komponentów z wykorzystaniem kleju
 • Montaż komponentów chip z zakończeniami tylko dolnymi
 • Montaż komponentów chip z zakończeniami występującymi z 1, 3 lub 5 stron
 • Montaż komponentów MELF
 • Montaż komponentów o wielo-wypustowych wyprowadzeniach
 • Montaż komponentów o wyprowadzeniach utworzonych z płaskiej taśmy ukształtowanych w kształcie skrzydła mewy i litery L
 • Montaż komponentów o wyprowadzeniach w kształcie litery J
 • Montaż komponentów o wyprowadzeniach taśmowych uformowanych w kształcie skierowanej do wewnątrz litery L
 • Montaż komponentów o wyprowadzeniach w kształcie litery I
 • Komponenty chip - montaż w stosy i do góry nogami
 • Anomalie lutowania komponentów powierzchniowych - brak współpłaszczyznowości
 • Przewody połączeniowe - wymagania ogólne
 • Zajęcia praktyczne - ocena połączeń lutowanych komponentów elektronicznych wykonanych w technologii powierzchniowej
9. Płytki drukowane i zespoły elektroniczne oraz uszkodzenia komponentów elektronicznych
 • Stany laminatu - rozwarstwienie punktowe, siatka drobnych pęknięć, pęcherze i rozwarstwienia, splot włókien, odsłonięte włókna, aureola, rozwarstwienie krawędzi
 • Uszkodzenie laminatu - przypalenia, wygięcia i skręcenia
 • Stany laminatu - elastyczne i sztywno-elastyczne połączenia drukowane - nacięcia i rozdarcia
 • Stany laminatu - elastyczne i sztywno-elastyczne połączenia drukowane - przebarwienie
 • Przewodniki/pola - redukcja powierzchni przekroju poprzecznego
 • Przewodniki/pola - podniesione pole lutownicze
 • Przewodniki/pola - uszkodzenie mechaniczne
 • Znakowanie zespołów elektronicznych - etykiety i kody paskowe
 • Zanieczyszczenia zespołów elektronicznych
 • Warstwy pokrywające
 • Warstwa ochronna płytki (solder maska)
 • Utrata metalizacji i łuszczenie powierzchni czołowej komponentu
 • Uszkodzenia w rezystorach chip
 • Uszkodzenia w urządzeniach z wyprowadzeniami i w urządzeniach bez wyprowadzeń
10. Opasywanie przewodów
 • Opasywanie przewodów - wymagania ogólne
 • Liczba zwojów
 • Odstęp zwoju
 • Końce przewodów
 • Opasanie izolacji
 • Zachodzenie podniesionych zwojów
 • Położenie połączenia
 • Ułożenie przewodu
 • Zapas przewodu
 • Uszkodzona izolacja
 • Uszkodzone przewody i zakończenia
11. Podsumowanie
 

INFORMACJA O UZYSKANYCH CERTYFIKATACH 
PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

 • Osoby kończące szkolenie otrzymają następujące certyfikaty:
  • a) IPC-A-610E CIS - Międzynarodowy Certyfikat IPC
  • b) Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
 • Posiądą podstawowe informacje o międzynarodowych instytucjach odpowiadających za standaryzację branży elektronicznej
 • Zdobędą bazową wiedzę o terminach i definicjach dotyczących ogólnej klasyfikacji połączeń elektronicznych
 • Posiądą informacje o podstawowych zasadach BHP i o obsługiwaniu elementów elektronicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawiska wyładowania elektrostatycznego i przepięcia elektrycznego
 • Zdobędą podstawowe informacje na temat montażu mechanicznego
 • Posiądą informacje o nowoczesnych metodach lutowania, w tym o lutowaniu bezołowiowym
 • Posiądą praktyczne umiejętności w zakresie oceny połączeń mechanicznych i lutowanych
 • Posiądą podstawowe informacje o rodzajach płytek drukowanych
 • Zdobędą bazową wiedzę o kształtowaniu przewodów w celu utworzenia połączeń lutowanych w konfiguracji z różnego rodzaju terminalami
 • Posiądą informacje o podstawowych zasadach przygotowania przewodu do montażu w konfiguracji z różnego rodzaju terminalami
 • Zdobędą podstawowe informacje na temat ułożenia i lutowania przewodu w konfiguracji z różnego rodzaju terminalami
 • Posiądą praktyczne umiejętności oceny połączeń przewodów lutowanych w konfiguracji z różnymi terminalami
 • Posiądą informacje o nowoczesnych metodach montażu komponentów przewlekanych w otworach metalizowanych i nie metalizowanych
 • Zdobędą podstawowe wiadomości o elementach elektronicznych montowanych w technologii przewlekanej
 • Pozyskają wiedzę na temat dopuszczalności połączeń elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej występujących w otworach metalizowanych i nie metalizowanych
 • Posiądą praktyczne umiejętności w zakresie oceny połączeń lutowanych wykonanych w technologii przewlekanej
 • Posiądą podstawowe informacje montażu komponentów powierzchniowych z wykorzystaniem kleju
 • Zdobędą bazową wiedzę o ułożeniu i lutowaniu komponentów elektronicznych montowanych w technologii powierzchniowej
 • Posiądą informacje o podstawowych zasadach montażu przewodów połączeniowych do komponentów elektronicznych montowanych
  w technologii powierzchniowej
 • Zdobędą informacje o płytkach drukowanych i zespołach elektronicznych,
 • Zdobędą podstawowe informacje na temat uszkodzenia komponentów elektronicznych
 • Posiądą informacje o metodach opasywania przewodów celem uzyskania połączenia elektrycznego
 • Posiądą praktyczne umiejętności w zakresie oceny pakietów elektronicznych wykonanych w różnych technologiach
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
 • 32  godziny (4 dni)
CHARAKTER SZKOLENIA:

Szkolenie jest treningiem teoretyczno-praktycznym, w trakcie którego zostaną zastosowane powszechne metody dydaktyczne zwiększające efektywność szkolenia, t.j. praca w grupach, analiza ogólnych zasad montażu mechanicznego, montażu komponentów elektronicznych w technologii przewlekanej 
i powierzchniowej, dyskusje nad poszczególnymi przykładami montażu przewodów i komponentów w technologii przewlekanej i powierzchniowej 
z uwzględnieniem zastosowanego spoiwa, analiza stanów laminatów. 
W czasie poszczególnych zadań uczestnicy pracować będą w małych i dużych grupach, dyskutując, współpracując i opracowując wnioski. Zdobywanie nowych umiejętności w trakcie szkolenia ma charakter teoretyczno-praktyczny, 
co wymaga prowadzenia zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów tak, aby w możliwie największym stopniu sprzyjały sytuacjom i problemom, 
z jakimi spotka się absolwent szkolenia w realiach wykonywanej pracy.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Indywidualnie dla każdego uczestnika materiały szkoleniowe w tym wzory dokumentów i formularzy do ćwiczeń, wydruk prezentacji, długopis, notatnik.

POZOSTAŁE POMOCE SZKOLENIOWE:

Laptop z projektorem multimedialnym lub rzutnik z foliami, ekran, flipchart, flamastry, materiały do tworzenia strefy EPA w tym: śluza EPA, oznaczenia strefy wyjścia/wejścia, materiały statycznie bezpieczne, buty, opaski nadgarstkowe 
i na obuwie, rękawice statycznie bezpieczne, fartuchy, krzesła, maty podłogowe 
i stołowe, materiały do tworzenia podłogi statycznie bezpiecznej, pojemniki statycznie bezpieczne, naklejki na wyposażenie, jonizatory, mierniki pomiaru wilgotności, mierniki pomiaru rezystancji powierzchniowej, mierniki pomiaru wartości generowanych i zgromadzonych ładunków; materiały stosowane do tworzenia połączeń mechanicznych, pakiety elektroniczne wykonane w technologii przewlekanej i powierzchniowej, płytki drukowane ukazujące różne stany laminatu, zestawy praktyczne (płytki komponenty) do tworzenia połączeń wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej, stacje lutownicze, groty, stacje rozlutowujące, topniki, spoiwa lutownicze, narzędzia ręczne, środki do czyszczenia pakietów elektronicznych, lupy, mikroskopy, maty stołowe statycznie bezpieczne, automaty lutownicze, urządzenia pick&place, fala selektywna, drukarki szblonowe, rentgeny do sprawdzania BGA po lutowaniu, owijarki, terminale służące do owijania przewodów, przewody, tygle lutownicze, wiertarki ręczne, wiertarki stołowe, specjalistyczne wiertła do napraw płyt drukowanych, żywice epoksydowe, kleje, środki koloryzujące, taśmy kaptonowe.

POZOSTAŁE INFORMACJE O SZKOLENIU:

 • Szkolenie realizowane w dwóch formach:
  • szkolenia otwarte - w siedzibie firmy RENEX
  • szkolenia zamknięte - wyjazdowe, realizowane u klienta
 • W trakcie szkolenia dla każdego uczestnika zapewniono również:
  • obsługę dwóch przerw kawowych
  • lunch
INFORMACJE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI GRUPY (W PRZYPADKU SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH, REALIZOWANYCH U KLIENTÓW):
 • minimalna wielkość grupy - 23 osoby
 • maksymalna wielkość grupy - 26 osób
KATALOG SZKOLEŃ EKO
Katalog PDF

  Szkolenia


Szkolenia

Szkolenia IPC dla Specjalistów

Szkolenia

Szkolenia IPC dla Trenerów

Szkolenia

Szkolenia autorskie RENEX EEC

EKO-EKSPERCI

EKO-EKSPERCI – ELEKTRONIKA NA ZIELONO

Podręczniki

Podręczniki

Katalog szkoleń

Katalog PDF
RENEX EEC poleca
RENEX jest jedną z największych i najdłużej działających polskich firm, dostarczającą najnowsze technologie w zakresie produkcji i serwisu urządzeń elektronicznych. Niezwykle szeroka oferta narzędzi, urządzeń, preparatów i akcesoriów.
Producent urządzeń, 
narzędzi i zabezpieczeń antystatycznych 
dla przemysłu elektronicznego
Kontakt
RENEX EEC 
Aleja Kazimierza Wielkiego 6E 87-800 Włocławek 
tel/fax.: 
(054) 231-10-05 
(054) 411-25-55 www.ipctraining.pl
office@ipctraining.pl
RENEX EEC to jedno z najnowocześniejszych centrów szkoleniowych IPC.
Oprócz szkoleń IPC, RENEX EEC oferuje wiele innych szkoleń realizowanych w oparciu o standardy IPC.
RENEX EEC jest również Autoryzowanym Dystrybutorem materiałów IPC.