<-- -->
PL| ENG|

Szkolenia

> Szkolenie IPC-A-600-CIS
Szkolenie IPC-A-600-CIS
Kryteria dopuszczenia płyt drukowanych
Cel szkolenia
 • Zdobycie wiedzy związanej z wymaganiami dotyczącymi jakości płyt drukowanych wg standardu IPC-A-600

Czas trwania

 • Liczba godzin: zależna od programu

Program szkolenia

 • Polityka i procedury IPC
 • Klasy produktów i stany dopuszczalności wg IPC
 • Klasyfikacja płyt drukowanych
 • Charakterystyki dostrzegalne zewnętrznie:
  • Krawędzie płyty
  • Materiał bazowy
  • Pokrycie lutowiem
  • Otwory metalizowane i nie metalizowane - wymagania ogólne
  • Drukowane pola kontaktowe
  • Znakowanie
  • Warstwa ochronna maski lutowniczej (solder maska)
  • Charakterystyki wymiarowe warstw przewodzących
  • Płaskość
 • Charakterystyki dostrzegalne wewnętrznie
  • Materiały dielektryczne
  • Warstwy przewodzące
  • Otwory metalizowane - wymagania ogólne
  • Otwory metalizowane - wiercone, wykrawane
 • Specjalne Typy Płyt Drukowanych:
  • Elastyczne i sztywno-elastyczne obwody drukowane
  • Płyty drukowane z rdzeniem metalowym
  • Jednopłaszczyznowe płyty drukowane
 • Testowanie czystości
 • Testowanie lutowalności
 • Integralność elektryczna
 • Egzamin

Szkolenie przeznaczone jest dla osób

 • Bezpośrednio zajmujących się produkcją płyt drukowanych
 • Zajmujących się kontrolą jakość płyt drukowanych
 • Zajmujących się kontrolą pakietów elektronicznych

Korzyści dla uczestników

 • Pozyskają wiedzę na temat kryteriów dotyczących dopuszczenia płyt drukowanych
 • Posiądą umiejętności kontroli jakość płyt drukowanych
 • Otrzymają podręcznik z materiałem dydaktycznym i uzyskają imienny, międzynarodowy certyfikat ukończenia szkolenia IPC-A-600 Certified IPC Specialist
 • Uzyskają imienny certyfikat MEN