<-- -->
PL| ENG|

Możliwości dofinansowań do szkoleń IPC w roku 2018

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W ROKU 2018

Informujemy, że pojawiła się możliwość pozyskania dofinansowania na szkolenia techniczne, realizowane przez RENEX EEC dla pracowników firm mikro, małych, średnich i dużych 

Poziom dofinansowania wynosi 80% (pomoc de mini mis), pozostałe 20% firma wnosi
w gotówce z wyjątkiem firm mikro, którym przysługuje 100% dofinansowania. 

Priorytety KFS na 2018 rok to:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

W roku 2018 każda firma zatrudniająca pracowników na dowolną umowę o pracę, będzie mogła skorzystać z tej formy dofinansowania. 

Złożone wnioski rozpatrywane są zazwyczaj w okresie 30 dni od daty ich złożenia, natomiast szkolenia mogą być realizowane przez cały 2018 rok, zgodnie z Państwa preferencjami terminowymi.
BAZA USŁUG ROZOWOJOWYCH

Miło nam poinformować, iż Firma Renex EEC uzyskała certyfikację ISO 9001:2015 oraz wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP. W związku z tym pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości . Baza Usług Rozwojowych przedstawia bardzo szeroki zakres usług – w tym szkolenia techniczne realizowane przez RENEX EEC. Projekt skierowany jest  do właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników, którzy chcą się rozwijać poprzez uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji a także nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi potrzebami (z wyjątkiem województwa pomorskiego i mazowieckiego).

Poziom dofinansowania , w zależności od województwa i wielkości firmy waha się w przedziale od 50 % do 80 %.

Zachęcamy również do zapoznania się z poradnikiem dla przedsiębiorców przygotowanym przez PARP, link.


Oferujemy Państwu wsparcie w pozyskaniu tych środków, przygotowanie wniosku, szkolenie oraz rozliczenie dofinansowania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Magdalena Goszczyńska
T: 609 210 551 
E: magda@ipctraining.pl

Lub

Izabela Małas
T: 885 111 070
E: izabela.malas@ipctraining.pl


Powrót do listy artykułów