<-- -->
PL| ENG|

Możliwość dofinansowania szkoleń IPC

Informujemy, że pojawiła się możliwość pozyskania dofinansowania na szkolenia techniczne, realizowane przez RENEX EEC dla pracowników firm mikro, małych, średnich i dużych 

Poziom dofinansowania wynosi 80% (pomoc de mini mis), pozostałe 20% firma wnosi w gotówce z wyjątkiem firm mikro, którym przysługuje 100% dofinansowania. 

Maksymalny limit kosztów kształcenia przypadający na jednego pracownika w ciągu roku to 300% przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 12 000 PLN. W roku 2016 każda firma zatrudniająca pracowników na dowolną umowę, będzie mogła skorzystać z tej formy dofinansowania. 

Oferujemy Państwu wsparcie w pozyskaniu tych środków, przygotowanie wniosku, szkolenie oraz rozliczenie dofinansowania. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku dotyczącego projektu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Magdalena Goszczyńska
T: 609 210 551 
E: magda@ipctraining.pl

Złożone wnioski rozpatrywane są w okresie 30 dni od daty ich złożenia, natomiast realizacja szkoleń może być realizowana przez cały 2016 rok, zgodnie z Państwa preferencjami terminowymi.
Powrót do listy artykułów